Schoolraad

Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is afbeelding-4.png

Een schoolraad is verplicht in iedere school. Ze bestaat uit 3 geledingen (oudergeleding, personeelsgeleding en lokale gemeenschap) en heeft een aantal overlegbevoegdheden evenals een informatie- en communicatierecht ten opzichte van de school en omgekeerd. Zij wordt samengesteld voor een periode van vier jaar.  

De schoolraad bepaalt zelf in haar huishoudelijk reglement op welke wijze nieuwe leden kunnen toetreden tijdens de lopende mandaatperiode. 
In onze school worden de leden van de ouder- en personeelsgeleding door middel van rechtstreekse verkiezingen aangeduid. De leden van de lokale gemeenschap worden vervolgens gekozen door de twee voornoemde geledingen.  

In onze huidige schoolraad bestaat elke geleding uit twee personen. 

Vertegenwoordigers van de ouders: 
 Dominik De Pelsmaeker, Valérie De Mey

Vertegenwoordigers van het personeel: 
 Nathalie Moeremans, Rani De Backer

Vertegenwoordigers van de lokale gemeenschap: 
 Madeleine Beerens, Nancy De Vos

Bel nu
Route