Initiatie Hockey: Ayoub, Martin, Saber en Iljo hebben het fantastisch gedaan!

De eerste kleuterklas ging naar het bos

Kleuren leren in de eerste kleuterklas.

6 KL – Ook het zesde leerjaar maakte kennis met de boeken van de bib. Even snuisteren in de boeken tijdens de boekendans.

6 KL – Sessie Rots & Water met meester Elias. We zetten onze STOPKRACHT in!

6 KL – Speurtocht Cijferend vermenigvuldigen van kommagetallen tot op 0,001.

We gingen in groepj

es op zoeken naar de enveloppe waarop de uitkomst stond van de cijferoefening die we hadden opgelost. In deze enveloppe zat een nieuwe cijferoefening die we opnieuw in ons groepje moesten oplossen. Zo gingen we op zoek naar een negental oefeningen verstopt in verschillende enveloppen. 

“Vandaag was het voetbalinitiatie in sporthal de veldmuis. Tony en Levi hebben het fantastisch gedaan. Ze speelden wedstrijdjes, dribbelspelletjes, leerden trappen op doel, … En zoveel meer! Genieten jullie mee?

5KL – Nieuwe boeken van de bieb verkennen aan de hand van een stoelendans

6 KL – Bewegend leren: We speelden op de speelplaats een breukenspel. We gingen op zoek naar de verschillende opdrachten die verspreid lagen op de speelplaats. Wanneer we de oefeningen (gelijknamige en ongelijknamige breuken optellen en aftrekken) juist oplosten, kregen we van de juffen een letter. Met deze letters gingen we aan het puzzelen tot we de juiste zin vonden, nl. ‘Jij rekent met breuken.’

Bel nu
Route