MOSbeleid

We werken heel actief aan een afvalbeleid waar we de milieuvriendelijkheid voorop stellen. 

We besteden aandacht aan het milieu door inzameling van lege batterijen en inktpatronen. 

We vragen de ouders om de boterhammen en het fruit of de knabbelgroenten in een boterhammendoos mee te brengen naar school. 

Bij het organiseren van activiteiten verplaatsen de kinderen van 5 en 6 zich zoveel mogelijk te voet of met de fiets als de afstand het toelaat. 

De school organiseert een verkeersweek in samenwerking met de gemeente waar de veiligheid en fietsbehendigheid aan bod komen. 

Elk schooljaar gaan de zesdeklasser op Sneeuwklasse
 

Vanaf het schooljaar 2014-2015 zijn we een MOS-school.  

We werken aan de hand van een jaarthema: 

 • 2014-2015: ‘We bouwen aan een afvalarme school’ 
 • 2015-2016: ‘Water voor nu en later’ 
 • 2016-2017: ‘Samen bouwen aan natuur’ 
 • 2017-2018: ‘Klimaat’ 
 • 2018-2019: ‘Klimaat’ 
 • 2019-2020: MOS-educatie: Uitwerking van een leerlijn: 
 • Vanaf 2021 –> leerlijn MOS behouden en toepassen + gezamelijke evaluatiemoment en visualisatie op wereldbol aan ingang. MOS- werkgroep volgt alles nauwgezet op en biedt inspiratie waar nodig 

Elke klas trekt een bepaald MOS-thema, vertrekkende vanuit een onderzoeksvraag. Deze leerlijn wordt opgevolgd en gestuurd door de leden van de werkgroep MOS.  

Waarom kiezen we voor 1 project/ thema per klas?  

 • Mooie leerlijn  
 • Zo komen alle gezondheidsweken aan bod  
 • Anders deden we rond de verschillende thema’s/ gezondheidsweken telkens iets als klasleerkracht. Nu werk je slecht 1 thema uit waarvoor je jouw klas en de andere kinderen warm maakt. 

We zorgen dat de acties die we organiseren binnen MOS zichtbaar gemaakt worden op onze school. De klas die een thema trekt moet ook andere klassen aanmoedigen en stimuleren om rond hun thema iets te doen en de hele school hierbij betrekken. 

Het onderzoekend leren gebeurt volgens de volgende vier stappen: 

 • Wat is het probleem?  
 • Wat kunnen we eraan doen? 
 • Actie? 
 • Toonmoment? 
Eerste kleuterklas : planten en zaaien Onderzoeksvraag : Hoe komt het dat dit zaadje kiemt? Wat heeft het nodig? Hoe betrek je alle kinderen erbij? Bv.: school wat groener maken met plantjes. Foto’s mogen opgehangen worden aan de wereldbol die aan de inkom hangt.   
Tweede en derde kleuterklas : afval Onderzoeksvraag : Hoe moet ik goed sorteren? Waarom moeten we leren sorteren? Hoe kunnen we ons afval verminderen? Hoe betrek je alle kinderen erbij? Bv.: kinderen wijzen op hun sorteergedrag. Een opruim-/ sorteeractie houden…. Kinderen aanmoedigen om geen koekpapiertjes mee te nemen, maar een doosje… Een boterhamdoos i.p.v. zilverpapier… Kan a.d.h.v. een leuk briefje, tekening gemaakt door de kinderen …. Foto’s mogen opgehangen worden aan de wereldbol die aan de inkom hangt.  + NIEUWE REGEL I.V.M. PMD 
1ste leerjaar: water                    Onderzoeksvraag : Van waar komt alle plastiek in de zee? Hoe betrek je alle kinderen erbij? Bv.: iets doen rond wereldwaterdag. bv. briefje/sticker/bericht waarop er aan de kinderen gevraagd wordt om een drinkfles mee te doen i.p.v. een plastieken flesje …) – Foto’s mogen opgehangen worden aan de wereldbol die aan de inkom hangt.  
2de leerjaar: lucht Onderzoeksvraag : Waarom stinkt het hier soms? Riool komt uit in de beek. Waarom is het soms mistig in de stad? Waarom kom je beter met de fiets naar school? Hoe betrek je alle kinderen erbij? Lucht proper houden door te voet of met de fiets te komen indien mogelijk. Woensdag = SAM-dag // STRAPDAG. Foto’s mogen opgehangen worden aan de wereldbol die aan de inkom hangt.  
3de leerjaar: zorg voor dieren Onderzoeksvraag : Hoe kan je de dieren de winter doorhelpen? Eten, schuilplaatsen? Hoe betrek je alle kinderen erbij? Iets doen rond wereld-dierendag (4 oktober). Bv.: Kinderen mogen een huisdier meebrengen (~ preventie). Foto’s mogen opgehangen worden aan de wereldbol die aan de inkom hangt.   
4de leerjaar: bloemen en bijen Onderzoeksvraag : Waarom is honing zo zoet? Hoe betrek je alle kinderen erbij? In de lente iets doen voor de bijtjes. Bv.: bloemen op school planten die geliefd zijn door de bijtjes. Een bijen-/insectenhotel bouwen … Foto’s mogen opgehangen worden aan de wereldbol die aan de inkom hangt. Hoe betrek je alle kinderen erbij? Iets doen rond de week van de bij (begin juni)  
5de leerjaar: duurzame energie en klimaat Onderzoeksvraag : Op dit niveau kunnen de kinderen zelf hun vraag zoeken? Waarom is groene energie niet altijd zo groen? Waarom zonnepanelen op het dak liggen. Hoe betrek je alle kinderen erbij? Iets doen rond dikke truiendag (februari): bv.: modeshow organiseren. 
6de leerjaar: vervoer Onderzoeksvraag : Op dit niveau kunnen de kinderen zelf hun vraag zoeken? Hoe betrek je alle kinderen erbij? Iets doen rond de strapdag.  (september) Kinderen komen te voet of met de fiets naar school. Er bestaat ook een liedje van.  – Foto’s mogen opgehangen worden aan de wereldbol die aan de inkom hangt. 

Actie Diamant: 

We nemen jaarlijks deel aan de actie Diamant. Elke leerling ontvangt 6 stickers.  

Er zijn ook 5 stickers voor gezamenlijk materiaal 

Er zijn ook 6 affiches voorhanden. 

Er wordt ook een brief naar ouders meegegeven. 

We kunnen ook extra affiches voor ouders vragen.  

Dat kan ook digitaal op mos@oost-vlaanderen.be 

Het is belangrijk dat:  

 • eind juni bij het hergebruik van schoolgerief de nodige duiding wordt gegeven 
 • de leerlingen  de kans wordt gegeven om de 6 stickers te kleven 
 • met de kinderen 5 stickers worden gekleefd op gezamenlijk materiaal naar keuze 
 • in de eerste weken van september per klas het aantal hergebruikte spulletjes wordt geteld en doorgegeven aan mos@oost-vlaanderen.be
Bel nu
Route