Praktisch

Valmeinier - Frankrijk

We vertrekken op zondag 13 maart 2022 en zijn terug op zondag 20 maart 2022

INFORMATIE

Hier kan je meer praktische informatie vinden over de sneeuwklassen.

Infoavond

Op donderdag 10 februari vanaf 19.00 uur wordt alles toegelicht over de komende sneeuwklassen.

Deze infosessie gaat digitaal door via 'Teams'.

De link voor deze Teams-bijeenkomst ontvangen jullie via de brief op Smartschool.

Wat moet er in de koffer?

De kinderen mogen 1 reiskoffer en 1 handbagage meenemen. Jullie ontvangen nog een uitgebreide bagagelijst.

Vertrekgegevens

Een week voor de sneeuwklassen zullen jullie een brief ontvangen met alle laatste informatie over het vertrek. Lees dit aandachtig!

Terugkomavond

Om samen terug te blikken op de voorbije sneeuwklassen, zijn jullie alvast uitgenodigd op woensdag 27 april 2022 voor onze terugkomavond. 

Bel nu
Route