Geschiedenis

Het klooster en de basisschool van Overboelare werden op het einde van de 19de eeuw gebouwd door pastoor Delacroix. Hij was het ook die de zusters van de H. Vincentius a Paulo van Deftinge uitnodigde om de nieuwe gebouwen te betrekken en er onderwijs te organiseren. Tijdens het schooljaar 1974-1975 telde de lagere school nog 41 leerlingen. Te weinig om op een verantwoorde manier de school te organiseren. Daarom werd in 1975 besloten de school te fusioneren met de basisschool van het Sint-Catharinacollege. De zusters verlieten in 1977 het klooster en de school.

Principaal Van Kerchove besefte reeds dadelijk na zijn benoeming in 1984 dat de gebouwen van Overboelare in zeer slechte staat verkeerden. Hij zocht naar een oplossing maar ter wille van budgettaire redenen kon hij voorlopig niets ondernemen behalve in 1986 enkele hoogdringende werken aan de toiletten. In 1989 bouwde het oudercomité o.l.v. de betreurde Erwin Vidts op eigen kosten een mooie refter.

In 1993 kon de principaal een aanvang nemen met de algehele renovatie en uitbreiding van de gebouwen. De werken werden voltooid in 1997 en de nieuwe lokalen ingewijd door vicaris-generaal Van Paepegem op 13 december 1997.

In januari 2001 besloot principaal Van Kerchove in Overboelare een nieuw en modern sanitair complex te bouwen. Aan dit dossier werd gezien de aard van de werken door de administratie voorrang verleend. Het kleine complex was kant en klaar in december 2003.

De school van Overboelare gaat nu met vertrouwen de toekomst tegemoet.

Bel nu
Route