Home » Praktisch

Archief

Praktisch


Schooldocumenten


Inschrijvingen


Eucharistievieringen: Een woordje vanuit de werkgroep bezieling…

Ten gevolge van de coronapandemie kunnen we dit schooljaar voor de leerlingen geen eucharistievieringen organiseren. We moeten immers de klasbubbels gescheiden houden en bovendien is door de federale overheid in overleg met de Belgische bisschoppen beslist dat een eucharistieviering door maximum 15 personen mag worden bijgewoond.

Dit betekent evenwel niet dat onze school dit jaar de pastorale zorg helemaal uit het oog is verloren.

Wij trachten aandacht te besteden aan een verzorgd klasgebed om de lesdag te starten.

Vier keer per jaar werken we in alle klassen rond een bepaalde (vooropgestelde) waarde en deze waarde wordt dan gekoppeld aan een verhaal uit de bijbel. Deze regenboogmomenten zijn steeds erg sfeervolle momenten, verbonden met elkaar en toch blijft ieder in zijn eigen klasbubbel.

Zo spelen sommige klassen af en toe een verhaal uit de bijbel na. Dit verhaal wordt dan gefilmd en digitaal doorgestuurd naar alle klassen, zodat iedereen kan meegenieten. De kinderen van het 5de leerjaar namen zo het kerstverhaal voor hun rekening. 

Wij vestigen in de klas ook de aandacht van de leerlingen op de sterke liturgische tijden (advent, kersttijd, veertigdagentijd, de Goede Week, paastijd en Pinksteren).

In het kader van de godsdienstlessen organiseren we in de klas soms een korte viering of een gebedsmoment. Zo herdachten we bijvoorbeeld in klasverband onze dierbaren rond Allerheiligen.

Tijdens de veertigdagentijd proberen wij de leerlingen gevoelig te maken voor de noden van de derde wereld in het kader van Broederlijk Delen.

Het coronabeestje krijgt dus onze christelijke inspiratie niet klein!


Schooluren


Voor – en naschoolse opvang