>> De patrones van onze school

De zesdeklassers leerden over de patrones van onze school, Catharina Van Alexandrië. Zij zal op 25 november herdacht worden. Omdat Z.E.H. Principaal hier de geknipte persoon voor is om daarover te vertellen, nodigden we hem uit in onze klas. Aan de hand van een PowerPoint met foto’s, beelden en informatie keerden we terug naar de oudheid.

>> Afsluiter: de week van het bos

In het tweede kleuterklasje leren de kinderen over grote, lange, korte, dikke, fijne, … takken. 

5 en 6 stond de voorbije week stil bij de bosbewoners, de sporen, de planten, … in het bos. Ze leren ook tal van zaken over de opbouw van het plantenrijk, benamingen bij planten, soorten planten, de evolutie, …

Na een moeilijke bospuzzelzoektocht sloten 5 en 6, samen met de tweede kleuterklas, de week van het bos af met het bouwen van een kamp. Bij wie lukte de kruissjorring en de timmermansknoop? 😉

 

>> 3 en 4 op sportdag

Wat een toeval! De kinderen van het derde leerjaar kwamen de hondjes van meester Marc tegen op de sportdag.

>> … en ook onze leerkrachten leren bij

Af en toe gebeurt het dat de kinderen een nieuwe juf of meester op bezoek krijgen. Want ook onze juffen en meesters leren graag bij. Zo ging de kerngroep ZILL naar Gent om zich verder te verdiepen in het nieuwe leerplanconcept. De juffen en meesters worden via hen verder opgeleid om ZILL’ig te werken in de klas.

ZILL_leren

Zin In Leren, zin in Leven!

>> Onze jongste kleuters naar de boomgaard

>> Fruit in de tweede kleuterklas

>> Toeka kwam langs!

Toeka kwam een beetje verstrooid langs op onze school. Hij was vergeten hoe hij op een beleefde manier iets moest vragen in de klas… Daarom hielpen de kinderen hem hoe je iets beleefd kan gaan vragen én hoe je op een beleefde manier in een andere klas binnenkomt. Samen leren, dat is fijn, zeker als we Toeka’s vriend mogen zijn!!

>> De avonturen in de opvang

>> Thema fruit in de derde kleuterklas en het eerste leerjaar

>> Onze lopers in actie